Laadittu 26.6.2019.
Päivitetty 19.7.2019 / verkkotunnus yhteystiedoissa .net -> .fi
Päivitetty 2.10.2019 / yhdistysrekisterinumero 185.116 -> y-tunnus 3056976-7.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Turun BDSM-yhdistys ry, y-tunnus 3056976-7 (”Yhdistys”)
Sähköposti: Sihteeri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Puhelin: +358 50 577 2382

2.   Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystietoja (”Rekisteröity”).

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen Foorumille ("Järjestelmä") rekisteröityneiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

Tiedot tallennetaan Rekisteröidyn itse määrittelemän käyttäjätunnuksen ("Tunnus") alle.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen hallinta palvelun toteuttamista varten.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita Järjestelmän automaattisesti tallentamia tietoja kuten rekisteröintipäivä, viestimäärä sekä viimeisin kirjautumispäivämäärä.

Rekisteröidyt tiedot ovat nimimerkki, salasana, sähköpostiosoite sekä vuosittain tarkistettava jäsenyystaso.

Rekisterissä käsitellään myös vapaaehtoisesti käyttäjän myöhemmin itse luovuttamia tietoja, kuten ikä, asuinpaikka, sekä muita vapaaehtoisia tietoja.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä samalla kun Tunnus poistetaan käytöstä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu Järjestelmän tietokantaan, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöt määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Rekisterinpitäjä ei näe Rekisteröityjen salasanoja.

Järjestelmän luonteen vuoksi käyttäjien tiedot näkyvät sähköpostiosoitetta, salasanaa sekä käyttäjän profiilissaan erikseen rajaamaa muuta tietoa lukuun ottamatta kaikille.

Rekisteröityessään käyttäjä luovuttaa tiedot omalla suostumuksellaan ja hyväksyy tietojen vapaan näkymisen muille Rekisteröidyille.

Rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus nähdä muiden rekisteröityneiden käyttäjien tietoja, mutta oikeus muokata tai poistaa vain omiaan.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (“Järjestelmätoimittaja”) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei Järjestelmätoimittaja sitä edellytä palvelun toteuttamista varten.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity käyttää Järjestelmää.

Yli vuoden käyttämättä olleet Tunnukset henkilötietoineen poistetaan Järjestelmästä Rekisterinpitäjän toimesta.

Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (kuten yhdistyksen luottamustehtävät) tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Järjestelmän pohjana olevan palveluntarjoajan varmuuskopiot voivat pidentää säilytysaikaa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyt voivat tarkastaa halutessaan omatoimisesti kaikki Järjestelmän sisältämät heitä itseään koskevat tiedot oman käyttäjäprofiilinsa kautta.

Rekisteröidyt voivat pyytää Tunnuksensa poistoa Rekisterinpitäjältä.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.