Laadittu 24.5.2018. Viimeksi päivitetty 15.6.2023.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: BDSM-yhdistys Turun Baletti ry (”Yhdistys”)
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2.   Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystietoja (”Rekisteröity”).

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröityjen suostumukseen perustuvaan suoramarkkinointiin.

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen yhteystietojen hallinta Yhdistyksen palveluntarjoajan henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).

4.   Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöt määritellään vuosittain Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän ja sen liitännäisten toteuttamiseksi. Näille ei anneta pääsyä henkilötietoihin enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Tiedonsiirrot toteutetaan salattuna sähköisessä muodossa.

8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys käyttää palveluntarjoajaa joka sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella. Yhdistys varmistaa että käytetty palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

9.   Henkilötietojen säilytysaika

Yhteystiedot säilytetään rekisterissä kunnes Rekisteröity irtisanoo uutiskirjeen tilauksen.

Tilauksen päättymisen jälkeen yhteystietoja säilytetään enintään seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Varmuuskopioiden voimassaoloaika perustuu palveluntarjoajan käyttöehtoihin.

10.    Profilointi ja suoramarkkinointi

Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidyn automaattista profilointia.

Yhdistys suorittaa Rekisteröidylle suoramarkkinointia vain tilatun uutiskirjeen muodossa.

11.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa mm. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikaista tietoja, vaatia henkilötietojensa poistamista sekä käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentaa Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13.    Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

14.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

TULEVAT TAPAHTUMAT