Dresscode-bileet

Useimpina vuosina Turun Baletti järjestää suuremmat dresscode-bileet vaihtuvassa paikassa. Fetish Clubeista poiketen pukukoodin noudattaminen on pääsyvaatimuksena bileisiin. Myös tapahtuman puitteet ovat suuremmat ja ohjelma näyttävämpää kuin klubeilla. Näissä tapahtumissa on voimassa sama bile-etiketti kuin pienempimuotoisissakin bileissä. Myös dungeon-välineistö on paikalla, sekä muut bileiden vakioelementit DJ:neen ja juontajineen. Ohjelmanumerot ja mukana juhlijoiden asut saattavat kuitenkin olla tavallista näyttävämpiä ja yleensä paikalle saavutaan hiukan kauempaakin. Dresscode-bileet järjestetään vain kerran vuodessa, joten ne ovat yleensä tapahtumia, joita odotetaan!

Linkit

 

Muut suomalaiset yhdistykset:  
Rsyke Tampereen BDSM-yhdistys
Bizarre Club Jyväskylän BDSM-yhdistys
SMFR Helsingin BDSM-yhdistys
Häkki Helsingin akateemiset kinkyt
PoVi Pohjanmaan BDSM-yhdistys, kaksikielinen
Valtasuhde ry Suomen D/S-yhdistys (BDSM-baarin ketju)
OuSM Oulun BDSM-yhdistys
Ketjureaktio Lahden BDSM-yhdistys
MSC Finland - Tom's Club Bi- ja homomiesten nahka-, kumi- ja univormufetissiyhdistys
DreamWearClub Suomalainen trans-ihmisten yhdistys
   
Yhteistyökumppanit:  
TuSeta Turun seudun Seta ry, seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen puolustaja
Vinokino Suomalainen HLBTIQ-festivaali
Pro-tukipiste Seksityöntekijöiden asemaan ja oikeuksiin keskittyvä kansalaisjärjestö
BDSM-baari Suomen kinkyportaali, tapahtumakalenteri, yhdistykset, keskustelua
Club Abzint Ruotsissa toimiva BDSM-järjestö
Show Time Erotiikkaklubi jossa pidämme tapahtumiamme
BellaCosa Erotiikkaliike Turussa
Erotiikkaliike Copacabana Erotiikkaliike Turussa
Turun Sarjakuvakauppa Suomalainen sarjakuvakauppa
Nahkapaja SakMir Suutari- ja ompelualan palveluita Turussa
Antishop Erotiikkaliike Jyväskylässä
Optikko Niskala Optikkoliike Turussa
Varusteleka Suomalainen armeijatavaran erikoisliike
Punanaamio Turku Naamiaistarvikeliike Turussa
Latex by Tiina Rikala Käsintehtyjä suomalaisia lateksiasuja
xxxParadise Erotiikkaliike Turussa
Cybershop Suomalainen vaihtoehtomuodin erikoisliike
Aurinkoiseksi Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)


(Lisää tietoa jäsenalennuksista löytyy Baletin foorumilta. Osion näkeminen edellyttää rekisteröitymistä foorumille sekä Baletin jäsenyyden.)

Säännöt

Voimassaolevat säännöt 09.05.2018

1 . NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun BDSM-yhdistys ja kotipaikka Turku.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vastuullisen S/M- ja fetissikulttuurin edistäminen.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jäsentilaisuuksia, tapaamisia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia juhlatilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen, täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen jäseneksi liitytään ilmoittamalla halukkuudesta kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen täysi-ikäinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavasti.

Yhdistyksen varsinaisella- ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulos arvotaan.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen kevätkokousta.

8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousten kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai yhdistyksen tiedotuskanavissa.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet hallituksesta, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.

10. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. esitellään tilintarkastus, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 . SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen valitsemalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12. JÄSENREKISTERI

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää hallituksen jäsen.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Eronneiden jäsenten henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä kuukauden kuluessa erosta.

Uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä ja kirjeen vastaanottamisen voi perua koska tahansa.

Uutiskirje toimitetaan käyttäen SendGrid -palvelua, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. Lue tietosuojaselosteemme uutiskirjerekisteristä.

XXX

Turun Baletin jäsenille suunnatut intiimit leikkibileet Turun keskustassa. Tiloista löydät mm. slingin, gynetuolin, panokoneen sekä pikkupukin. Lue lisää 2018 tapahtumasta forumin jäsenpuolelta!
 
Kun rekisteröidyt Baletin foorumille käyttäen jäsenkorttisi mukaista nickkiä ja meille ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta, tunnistamme sinut ja päivitämme käyttäjäoikeutesi jäsentasolle jolloin saat huomattavasti laajemman näkymän moneen alueeseen, mm. informaatioon vain jäsenille tarkoitetuista tapahtumista ja alennuksista sekä muista eduista.