Tietosuojaseloste - Jäsenrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE - Jäsenrekisteri

Laadittu 24.5.2018. Päivitetty 10.1.2019.
Päivitetty 19.7.2019 / verkkotunnus yhteystiedoissa .net -> .fi'
Päivitetty 2.10.2019 / etu- ja sukunimi -> täydellinen nimi; kotipaikka -> kotikunta; yhdistysrekisterinumero 185.116 -> y-tunnus 3056976-7.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Turun BDSM-yhdistys ry, y-tunnus 3056976-7 (”Yhdistys”)
Sähköposti: Sihteeri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Puhelin: +358 50 577 2382
 
2.   Rekisteröidyt
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja (”Rekisteröity”).
 
3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).
 
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.
 
4.   Käsiteltävät henkilötiedot
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 
Jäsenet:
- Rekisteröidyn täydellinen nimi;
- Rekisteröidyn kotikunta ja postiosoite;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn nimimerkki;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yksityishenkilö:
- Rekisteröidyn täydellinen nimi;
- Rekisteröidyn kotikunta;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yritys tai yhteisö:
- Rekisteröidyn nimi;
- Rekisteröidyn y-tunnus/rekisteritunnus;
- Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi;
- Rekisteröidyn kotikunta;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Jäsenyyden lakattua (Yhdistyksen säännöt 09.05.2018 §12) rekisterissä käsitellään Yhdistyksen entisten jäsenten jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Jäsenet:
- Rekisteröidyn nimimerkki;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yksityishenkilö:
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yritys tai yhteisö:
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

5.   Säännönmukaiset tietolähteet
 
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
 
6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöt määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Sähköpostitse toimitetut henkilö- ja yhteystiedot tuhotaan digitalisoinnin jälkeen kuluvan vuoden lopussa.

Tapahtumien aikana paperiseen liittymislomakkeeseen täydennetyt henkilö- ja yhteystiedot tuhotaan digitalisoinnin jälkeen viikon kuluessa riittävää huolellisuutta käyttäen.

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (“Järjestelmätoimittaja”) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
 
8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Yhdistys tai Järjestelmätoimittaja eivät siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
9.   Henkilötietojen säilytysaika
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden (1) kuukauden ajan.

Päättyneiden jäsenyyksien tietoja (kohta 4) säilytetään Yhdistyksen olemassaolon ajan.

Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (kuten yhdistyksen luottamustehtävät) tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Järjestelmätoimittajan varmuuskopiot ovat voimassa neljän (4) kuukauden ajan.
 
10.    Profilointi ja suoramarkkinointi
 
Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidyn automaattista profilointia.

Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidylle suoramarkkinointia.
- Katso erillinen Tietosuojaseloste Uutiskirjerekisteristä
 
11.    Rekisteröidyn oikeudet
 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
12.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
13.    Yhteydenotot
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
14.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tietosuojaseloste - Foorumin jäsenrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE - Foorumin jäsenrekisteri

Laadittu 26.6.2019.
Päivitetty 19.7.2019 / verkkotunnus yhteystiedoissa .net -> .fi
Päivitetty 2.10.2019 / yhdistysrekisterinumero 185.116 -> y-tunnus 3056976-7.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Turun BDSM-yhdistys ry, y-tunnus 3056976-7 (”Yhdistys”)
Sähköposti: Sihteeri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Puhelin: +358 50 577 2382
 
2.   Rekisteröidyt
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystietoja (”Rekisteröity”).
 
3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen Foorumille ("Järjestelmä") rekisteröityneiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

Tiedot tallennetaan Rekisteröidyn itse määrittelemän käyttäjätunnuksen ("Tunnus") alle.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen hallinta palvelun toteuttamista varten.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita Järjestelmän automaattisesti tallentamia tietoja kuten rekisteröintipäivä, viestimäärä sekä viimeisin kirjautumispäivämäärä.

Rekisteröidyt tiedot ovat nimimerkki, salasana, sähköpostiosoite sekä vuosittain tarkistettava jäsenyystaso.

Rekisterissä käsitellään myös vapaaehtoisesti käyttäjän myöhemmin itse luovuttamia tietoja, kuten ikä, asuinpaikka, sekä muita vapaaehtoisia tietoja.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä samalla kun Tunnus poistetaan käytöstä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu Järjestelmän tietokantaan, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöt määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Rekisterinpitäjä ei näe Rekisteröityjen salasanoja.

Järjestelmän luonteen vuoksi käyttäjien tiedot näkyvät sähköpostiosoitetta, salasanaa sekä käyttäjän profiilissaan erikseen rajaamaa muuta tietoa lukuun ottamatta kaikille.

Rekisteröityessään käyttäjä luovuttaa tiedot omalla suostumuksellaan ja hyväksyy tietojen vapaan näkymisen muille Rekisteröidyille.

Rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus nähdä muiden rekisteröityneiden käyttäjien tietoja, mutta oikeus muokata tai poistaa vain omiaan.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
 
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (“Järjestelmätoimittaja”) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei Järjestelmätoimittaja sitä edellytä palvelun toteuttamista varten.

9. Henkilötietojen säilytysaika
 
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity käyttää Järjestelmää.

Yli vuoden käyttämättä olleet Tunnukset henkilötietoineen poistetaan Järjestelmästä Rekisterinpitäjän toimesta.

Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (kuten yhdistyksen luottamustehtävät) tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Järjestelmän pohjana olevan palveluntarjoajan varmuuskopiot voivat pidentää säilytysaikaa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
 
Rekisteröidyt voivat tarkastaa halutessaan omatoimisesti kaikki Järjestelmän sisältämät heitä itseään koskevat tiedot oman käyttäjäprofiilinsa kautta.

Rekisteröidyt voivat pyytää Tunnuksensa poistoa Rekisterinpitäjältä.

12. Yhteydenotot
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tapahtumat

Turun Baletti järjestää monia eri tyylisiä tapahtumia: on baari- tai kahvilamiittejä, kokouksia, jäsentapahtumia, Fetish Clubeja ja dresscode-juhlia. Löydät tarkemmat tiedot eri tapahtumista ylävalikon toimiinta-tapahtumat -nuolen takaa.

Yhteistä etikettiä noudattamalla luodaan turvallinen ja mukava tunnelma bileisiin, joissa kaikki mukanaolijat viihtyvät. Lue lisää Etiketti-sivulta

 

Tietosuojaseloste - Uutiskirjerekisteri

TIETOSUOJASELOSTE - Uutiskirjerekisteri

Laadittu 24.5.2018.
Päivitetty 19.7.2019 / verkkotunnus yhteystiedoissa .net -> .fi
Päivitetty 2.10.2019 / yhdistysrekisterinumero 185.116 -> y-tunnus 3056976-7.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Turun BDSM-yhdistys ry, y-tunnus 3056976-7 (”Yhdistys”)
Sähköposti: Sihteeri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Puhelin: +358 50 577 2382
 
2.   Rekisteröidyt
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystietoja (”Rekisteröity”).
 
3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen yhteystietojen hallinta tietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).
 
Yhteystietojen käsittely perustuu Rekisteröityjen suostumukseen perustuvaan suoramarkkinointiin.
 
4.   Käsiteltävät henkilötiedot
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:
 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 
5.   Säännönmukaiset tietolähteet
 
Yhteystietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
 
6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.  Henkilöt määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tapahtumien aikana paperisella lomakkeella uutiskirjeen tilaavien tiedot tuhotaan digitalisoinnin jälkeen viikon kuluessa riittävää huolellisuutta käyttäen.
 
7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
 
Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (“Järjestelmätoimittaja”) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
 
8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Yhdistys varmistaa että käytetyt palveluntarjoajat noudattavat EU:n tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 
- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
- Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
 
9.   Henkilötietojen säilytysaika
 
Yhteystiedot säilytetään rekisterissä kunnes Rekisteröity irtisanoo uutiskirjeen tilauksen.

Tilauksen päättymisen jälkeen yhteystietoja säilytetään enintään seuraavan kalenterivuoden loppuun.
 
10.    Profilointi ja suoramarkkinointi
 
Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidyn automaattista profilointia.

Yhdistys suorittaa Rekisteröidylle suoramarkkinointia vain tilatun uutiskirjeen muodossa.
 
11.    Rekisteröidyn oikeudet
 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
12.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
13.    Yhteydenotot
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 
14.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.