Laadittu 24.5.2018. Päivitetty 10.1.2019.
Päivitetty 19.7.2019 / verkkotunnus yhteystiedoissa .net -> .fi'
Päivitetty 2.10.2019 / etu- ja sukunimi -> täydellinen nimi; kotipaikka -> kotikunta; yhdistysrekisterinumero 185.116 -> y-tunnus 3056976-7.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Turun BDSM-yhdistys ry, y-tunnus 3056976-7 (”Yhdistys”)
Sähköposti: Sihteeri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Puhelin: +358 50 577 2382

2.   Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja (”Rekisteröity”).

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4.   Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Jäsenet:
- Rekisteröidyn täydellinen nimi;
- Rekisteröidyn kotikunta ja postiosoite;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn nimimerkki;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yksityishenkilö:
- Rekisteröidyn täydellinen nimi;
- Rekisteröidyn kotikunta;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yritys tai yhteisö:
- Rekisteröidyn nimi;
- Rekisteröidyn y-tunnus/rekisteritunnus;
- Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi;
- Rekisteröidyn kotikunta;
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Jäsenyyden lakattua (Yhdistyksen säännöt 09.05.2018 §12) rekisterissä käsitellään Yhdistyksen entisten jäsenten jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Jäsenet:
- Rekisteröidyn nimimerkki;
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yksityishenkilö:
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

Kannatusjäsenet / yritys tai yhteisö:
- Rekisteröidyn jäsennumero;
- Rekisteröidyn jäsenmaksun päivämäärä(t)

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöt määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Sähköpostitse toimitetut henkilö- ja yhteystiedot tuhotaan digitalisoinnin jälkeen kuluvan vuoden lopussa.

Tapahtumien aikana paperiseen liittymislomakkeeseen täydennetyt henkilö- ja yhteystiedot tuhotaan digitalisoinnin jälkeen viikon kuluessa riittävää huolellisuutta käyttäen.

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (“Järjestelmätoimittaja”) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys tai Järjestelmätoimittaja eivät siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.   Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden (1) kuukauden ajan.

Päättyneiden jäsenyyksien tietoja (kohta 4) säilytetään Yhdistyksen olemassaolon ajan.

Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (kuten yhdistyksen luottamustehtävät) tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Järjestelmätoimittajan varmuuskopiot ovat voimassa neljän (4) kuukauden ajan.

10.    Profilointi ja suoramarkkinointi

Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidyn automaattista profilointia.

Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelytoimia Rekisteröidylle suoramarkkinointia.

11.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13.    Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

14.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.