Laadittu 24.5.2018. Viimeksi päivitetty 15.6.2023.

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: BDSM-yhdistys Turun Baletti ry (”Yhdistys”)
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2.   Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja (”Rekisteröity”).

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen hallinta Yhdistyksen palveluntarjoajan henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).

4.   Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Jäsenet:
  • Täydellinen nimi, kotikunta, sähköpostiosoite
  • Nimimerkki, jäsennumero, jäsenmaksun päivämäärä(t)
 • Kannatusjäsenet / yksityishenkilö:
  • Täydellinen nimi, kotikunta, sähköpostiosoite
  • Jäsennumero,  jäsenmaksun päivämäärä(t)
 • Kannatusjäsenet / yritys tai yhteisö:
  • Nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, kotikunta, sähköpostiosoite
  • Jäsennumero, jäsenmaksun päivämäärä(t)

Jäsenyyden lakattua (Yhdistyksen säännöt §12) rekisterissä käsitellään Yhdistyksen entisten jäsenten jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Jäsenet: 
  • Nimimerkki, jäsennumero, jäsenmaksun päivämäärä(t)
 • Kannatusjäsenet / yksityishenkilö: 
  • Jäsennumero, jäsenmaksun päivämäärä(t)
 • Kannatusjäsenet / yritys tai yhteisö:
  • Jäsennumero, jäsenmaksun päivämäärä(t)

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöt määritellään vuosittain Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille Järjestelmän ja sen liitännäisten toteuttamiseksi. Näille ei anneta pääsyä henkilötietoihin enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Tiedonsiirrot toteutetaan salattuna sähköisessä muodossa.

8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.   Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden (1) kuukauden ajan.

Päättyneiden jäsenyyksien tietoja (kohta 4) säilytetään Yhdistyksen olemassaolon ajan.

Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö (kuten yhdistyksen luottamustehtävät) tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Varmuuskopioiden voimassaoloaika perustuu palveluntarjoajien käyttöehtoihin.

10.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa mm. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikaista tietoja, vaatia henkilötietojensa poistamista sekä käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentaa Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13.    Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

14.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

TULEVAT TAPAHTUMAT